0 Cart
Added to Cart
  You have items in your cart
  You have 1 item in your cart
   Total

   This part of our website is for Dutch citizens only.
   Laatste update: 23 maart 2021

   Over ons

   In 2003 registreerde Robin Prijs de domeinen Jaweh.com, Jaweh.org, Jaweh.net, Jaweh.nl en Jaweh.be, met als doel om hier websites op te publiceren met opbouwende en essentiële Bijbelstudies. Zijn doel was om Christenen en zoekenden concrete handvaten te kunnen bieden voor het dagelijks leven, om te kunnen groeien in geloof. Kort na de registratie verschenen deze websites in deze vorm online, met studies van bekende Christelijke leiders binnen de charismatische beweging. Hiermee verwerd het tot een soort van online magazine, hoewel de opzet er nog niet erg professioneel uitzag. Uiteindelijk groeide dit verder naar het punt waar Prijs de noodzaak zag om het werk onder te brengen in een stichting.

   Een aantal ‘hoogtepunten’

   • Op 17 juli 2006 heeft Prijs de Stichting Jaweh Online Ministries opgericht, welke haar statutaire zetel heeft in het dorp Almkerk, Noord-Brabant.
   • Op 18 mei 2009 werd de statutaire naam der stichting per notariële akte gewijzigd naar Stichting Jaweh Ministries International.
   • In de loop van 2009 kreeg de stichting een Zalfolie webwinkel geschonken, welke vanaf dat moment onderdeel begon uit te maken van de bediening.
   • In november 2010 organiseerde de stichting de Heart of Worship Conferentie 2010, met o.a. Terry MacAlmon. Dit vond plaats in Zelhem.
   • Vanaf 2011 kreeg Prijs een woord van God om zelf het Woord te gaan bestuderen en Bijbelstudies te gaan schrijven. Vanaf dat moment mocht de bediening niet langer leunen op de Bijbelstudies van anderen en moesten deze van de website worden verwijderd.
   • In maart 2012 organiseerde de stichting de Heart of Worship Conferentie 2012, met o.a. Terry MacAlmon en Craig & Gail Docksteader. Dit vond plaats in Amsterdam.
   • In juli 2016 organiseerde de stichting de Glory Night 2016, een aanbiddingsavond met Terry MacAlmon en Sifra & Band. Dit vond plaats in Dordrecht.
   • In november 2017 werd De Zalfolie Winkel officieel overgedragen aan een andere bediening, wegens persoonlijke omstandigheden. Vanaf dat moment maakt de webwinkel geen deel meer uit van de stichting.
   • Op 13 juli 2018 werd de statutaire naam der stichting per notariële akte gewijzigd naar Stichting LoveUnlimited Ministries.

   Vacature: Penningmeester van Stichting LoveUnlimited Ministries

   Reeds enige jaren is de vacature van penningmeester vacant, waardoor de Stichting LoveUnlimited Ministries op zo’n kort mogelijke termijn op zoek is naar een penningmeester. Iemand met een grote voorliefde voor cijfertjes is dan ook zeer wenselijk. Jaarlijks dient er minimaal één bestuursvergadering plaats te vinden, maar wij wensen dit minimaal twee keer per jaar te doen. Momenteel staan de activiteiten van de stichting op een redelijk laag pitje, maar dit gaat niet zo blijven. Nieuwe beslissingen wensen wij echter te nemen met de inbreng en goedkeuring van de nieuwe penningmeester. Een eigen inbreng is derhalve zeer welkom.

   Wat wij verwachten van een penningmeester:

   • Je bent een overtuigd Christen en hebt een levende relatie met God;
   • Je bent gedoopt in water en in de Heilige Geest;
   • Je hebt de Heer gezocht over het invullen van deze positie en ervaart Zijn goedvinden;
   • Je kunt je vinden in de doelstellingen en het Mission Statement;
   • Je vindt het fijn om mee te denken over manieren om de doelstellingen van de stichting verder te realiseren en hebt er ook geen probleem mee om dit tijdens vergaderingen in te brengen;
   • Je ziet dit als een kans om bestuurlijke ervaring op te doen, uit te breiden of te verdiepen.

   De taken van de penningmeester:

   • Je maakt deel uit van het algemeen bestuur en beschikt over gezamenlijke beslissingsbevoegdheid, samen met de andere bestuursleden;
   • Je bent communicatief vaardig, ondernemend, innovatief en betrouwbaar;
   • Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeuring opzetten en onderhouden van de administratie van de stichting, zowel in praktische uitvoering als in het bijhouden van financiële overzichten;
   • Je draagt de verantwoording voor het op de juiste wijze (digitaal) verwerken en archiveren van alle bonnen en facturen;
   • Je houdt er zeer streng toezicht op dat iedereen bonnen en facturen aanlevert en je durft bestuursleden en vrijwilligers hier ook op aan te spreken;
   • Je bepaald of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en adviseert het bestuur hierover;
   • Je draagt zorg voor de jaarverslagen en jaarrekeningen van de stichting;
   • Je hebt er geen probleem mee om met een online boekhoudpakket te werken. Bij LoveUnlimited werken wij met Reeleezee.

   Wat wij bieden:

   • De functie van penningmeester betreft een vrijwillige en onbezoldigde functie. Het is wettelijk en statutair niet toegestaan om financiële uitkeringen te doen aan bestuursleden;
   • Onkostendeclaraties kunnen en mogen wel worden ingediend wanneer deze vooraf zijn goedgekeurd door het bestuur;
   • In deze functie heb je de mogelijkheid om samen met het bestuur God te zoeken en om invulling te geven aan Zijn wil t.o.v. het werk van de stichting;
   • Wij bieden je je eigen Office 365 omgeving, met je eigen e-mailadres;
   • Wij willen er voor elkaar zijn, in bestuurlijk opzicht, maar ook in persoonlijk opzicht. Bestuur zien wij als iets wat we samen doen en waar niemand alleen in staat.

   Aansprakelijkheid

   Ieder bestuurslid draagt zijn eigen verantwoording en is ook wettelijk (mede) aansprakelijk voor de gemaakte beslissingen en de uitvoering hiervan. Deze aansprakelijkheid beperkt zich echter tot de periode waarin hij/zij deelnam aan het bestuur. Bestuursleden zijn gevrijwaard van alle aansprakelijkheid daar waar het beslissingen en activiteiten betreft die voor hun aanstelling hebben plaatsgevonden.

   Help jij ons mee om verder te groeien? Of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

   Mail: info@love-unlimited.org
   Telefoon: 06 82 55 99 24