0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Aanbidding

   How worship can change a nation (Part 7)

   Hoe aanbidding een natie kan veranderen (Deel 7)

   Toen God de hemelen, de aarde en alles wat daarop is schiep, heeft Hij ook ons, de mens, geschapen. Toen Hij Adam en Eva schiep was het Zijn doel dat de mensheid over de aarde zou heersen, vanuit hun relatie met Hem. Dat laatste gedeelte is heel belangrijk om te onthouden want het is nooit Gods bedoeling geweest dat we zouden heersen vanuit onze eigen kennis en inzichten. Laten we beginnen met Gods originele plan voor de mensheid.

   Meer lezen

   Releasing the anointing (Part 6)

   Het vrijzetten van de zalving (Deel 6)

   Echtheid. Het is een groot punt in het Koninkrijk van onze God. Zoals ik al vele malen heb gezegd, het gaat allemaal om de conditie van ons hart. Voor God zijn wij net als glas, en dan heb ik het niet over glas in lood, maar over transparant glas. Hij kijkt dwars door ons heen. Hij ziet onmiddellijk de conditie van ons hart en de ware motivaties die daarin leven. Zelfs voordat we denken of handelen kent Hij de ware intenties van ons hart. Er is geen enkele wijze waarop Hij voor de gek gehouden kan worden. De enige die we echt voor de gek houden is onszelf.

   Meer lezen

   The fruits of worship (Part 5)

   De vruchten van aanbidding (Deel 5)

   Wanneer u de andere studies heeft gelezen die ik over aanbidding heb geschreven, dan weet u dat het doel van aanbidding altijd is om een hart tot hart relatie te hebben. Mocht u de andere studies nog niet gelezen hebben, dan wil ik u aanmoedigen om dit te doen. Er zijn verschillende studies in deze categorie. In deze studie, wetende wat het doel van aanbidding is, gaan we kijken naar de vruchten van aanbidding. Laten we beginnen bij de geestelijke vruchten.

   Meer lezen

   Our gestures of worship (Part 4)

   Onze houding tijdens aanbidding (Deel 4)

   Het meest belangrijke van onze houding tijdens aanbidding is de conditie van ons hart. Ik weet het, ik heb het ook in andere studies vermeld, maar ik kan dit niet genoeg benadrukken. Als ons hart niet in de juist conditie is, dan is onze aanbidding waardeloos voor God.

   Meer lezen

   What happens during worship (Part 3)

   Wat er gebeurd tijdens aanbidding (Deel 3)

   Wanneer we het hebben over het onderwerp van aanbidding, dan is er een heel bekend vers in de Bijbel waar Jezus ons oproept om niet alleen liederen te zingen, maar om verder te gaan dan dat. 

   Jezus zeide tot haar: Geloof Mij, vrouw, de ure komt, dat gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten, want het heil is uit de Joden; maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders; God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.

   Johannes 4:21-24

   Meer lezen