0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Het Herstel Van Gods Volk - Robin Prijs

   Het hart van God bevat geen enkel verlangen naar de vernietiging van de mens. Zijn liefde voor ons heeft zo’n diepte en breedte, dat het niet gemeten kan worden. Maar het kan wel begrepen en gegrepen worden, zoals het Woord duidelijk zegt in Efeziërs 3. Het prachtige hart van God heeft een diep verlangen naar de redding, genezing, bevrijding en het herstel van de mens. Dat verlangen komt tot uitdrukking in alles wat Hij voor ons doet, maar met name in het enorme offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. Zijn geliefde Zoon werd veracht en verworpen door de mens, gemarteld en gekruisigd om onze ongerechtigheden. Door dat offer werd Zijn genade voor ons vrijgezet. Nu kunnen wij vrij zijn van de grip van zonde. Volkomen vrij. Er is genade en vergeving, rust voor de vermoeide en hoop voor de gebrokenen van hart. In dit proces van herstel gaat het over het vinden wie wij zijn. Wanneer onze harten werkelijk zijn geopend voor God, dan is het eerste wat ons zal opvallen de vleselijke natuur van ons hart en alles wat daarin leeft. Die openbaring is verre van prettig, maar nodig. Ten eerste omdat het ons de noodzaak tot verandering laat zien. Ten tweede omdat het ons de werkelijke waarde van Zijn genade voor ons zal openbaren. Wanneer wij weten wat Hij ons precies vergeven heeft, dan zullen wij de waarde van Zijn genade begrijpen, en vanwege die openbaring zullen wij dan ook in staat zijn om Zijn liefde voor ons te begrijpen. We kunnen proberen om onze wegen te veranderen, maar we zullen daar nooit in slagen, zolang de wortel van het probleem nog intact is. Die wortel is ons eigen hart. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst perfect en onberispelijk te maken, voordat we Zijn aanwezigheid binnengaan. We willen Hem een leven aanbieden dat Hem behaagt. Maar dat is een denkfout. U bent niet in staat om uw hart te veranderen. Alleen het Woord van God kan en zal dat doen. U bent nu al geaccepteerd en geliefd door uw Schepper. Wanneer de Bijbel spreekt over bekering, dan spreekt het niet over uw pogingen om zo hard mogelijk uw best te doen om niet meer te zondigen. Het spreekt over het veranderen van uw manier van denken. Het is uw denken dat in lijn moet worden gebracht met het Woord van God. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u van binnenuit te veranderen. Dat is het soort verandering dat blijvend is en u zal leiden naar het herstel dat Hij beloofd heeft.