0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Izebel en Achab

   The fruits of Jezebel and Ahab (Part 5)

   De vruchten van Izebel en Achab (Deel 5)

   In de voorgaande delen van deze studie zagen we al vele vruchten van Izebel en Achab omschreven staan. In dit gedeelte gaan we een kijkje nemen naar de specifieke vruchten. Maar voordat we verder gaan, houd in gedachten dat het nog niet hoeft te betekenen dat iemand de geest van Izebel of Achab heeft, wanneer u een of twee vruchten herkend. Het is mogelijk, maar het is geen feit zolang de Heilige Geest het niet bevestigd, of zolang de andere vruchten niet ook zichtbaar worden. We moeten alles toetsen voordat we conclusies gaan trekken, anders kunnen we schade en verdeeldheid brengen, wat ook het doel van satan is. God doel is altijd om eenheid te brengen, en om een verenigde bruid te hebben. Met niet tegen iedere prijs.

   Meer lezen

   The methods of Jezebel and Ahab (Part 4)

   De werkwijze van Izebel en Achab (Deel 4)

   Voordat deze wereld werd geschapen, was er een tijd dat satan “Lucifer” genoemd werd, de drager van Licht. Hij was een schitterend wezen, hij was de aanbiddingsleider van de hemel. Zelfs zijn lichaam was een soort van instrument, om God mee te aanbidden (Ezechiël 28:13). In die tijd was hij de enige gezalfde cherub, die de troon van God bedekte (Ezechiël 28:14). Geen ander wezen was ooit zo dicht bij God dan hij was in die tijd. Als er iemand is die weet wat aanbidding, zalving en de wijsheid van God is, dan is het satan. Hij was ook zeer vertrouwd met het vuur van God. Hij diende God tenslotte zeer lange tijd, te midden van al deze dingen. Totdat hij werd verbannen van de heilige berg van God, vanwege zijn trots en hoogmoed.

   Meer lezen

   The humans Jezebel and Ahab (Part 3)

   De mens Izebel & Achab (Deel 3)

   Het verhaal van Izebel en Achab bevat vele gedragspatronen, waar we veel van kunnen leren. Allereerst is er verleiding. Deze verleiding zorgt voor geestelijke blindheid en doofheid, wanneer iemand ervoor valt. Izebel verleidde Achab en hij viel ervoor. Dan is er de volgende stap in het proces, namelijk het verkrijgen van meer autoriteit door met Achab te trouwen. Het feit dat Achab trouwde met de dochter van de koning van Tyrus was op zich niet verkeerd. Het slechte was dat zij een priesteres was van Baäl, een aanbidster van afgoden, en dat ze geen enkele intentie had om zich hiervan te bekeren en om de Enige echte God te dienen.

   Meer lezen

   The spiritual environment of Jezebel and Ahab (Part 2)

   De geestelijke omgeving van Izebel en Achab (Deel 2)

   Het blijkt dat de vader van Izebel niet alleen de koning van Sidon was. Sidon was een stad die onderdeel was van het district Tyrus. Dus in feite hebben we het hier over de koning van Tyrus, die ook in de Bijbel staat vermeld. Wanneer we in Ezechiël 28 kijken, dan zien we een omschrijving van de koning van Tyrus in vers 1 t/m 10. Vreemd genoeg wordt hij daar echter geen koning genoemd, maar een gouverneur (in onze Nederlandse vertalingen wordt hij de prins van Tyrus genoemd, in het Hebreeuws staat dat er niet).

   Meer lezen

   The fight against the Way, the Truth and the Life (Part 1)

   Het gevecht tegen de Weg, de Waarheid en het Leven (Deel 1)

   Toen onze Heer Jezus Christus naar deze aarde kwam, was Zijn doel om de relatie tussen de mens en God te herstellen. De relatie tussen Vader God en Zijn kinderen. Door Zijn ultieme offer, heeft Hij dit allemaal voor ons mogelijk gemaakt, door geloof. Wij zijn geschapen om onze God te aanbidden in geest en in waarheid.

   Meer lezen