0 Winkelwagen
Toegevoegd aan winkelwagen
  Je hebt items in je winkelwagen
  Je hebt 1 item in je winkelwagen
   Totaal

   Latest news

   A new beginning

   Een nieuw begin

   Na een periode van enorme uitdagingen en beproevingen, hebben Robin Prijs en zijn vrouw Esther goed nieuws om te delen. De oprichter van LoveUnlimited Ministries (voorheen Jaweh Ministries International) heeft tal van obstakels overwonnen en kijkt nu naar de toekomst met hernieuwde hoop en vertrouwen. Hier delen we de laatste ontwikkelingen en positieve veranderingen binnen hun leven en de stichting.

   Meer lezen

   LoveUnlimited continues: “Standing still is not an option (anymore)”

   LoveUnlimited gaat verder: “Stilstaan is geen optie (meer)”

   Robin Prijs is spreker, auteur, leermeester ICT, radio dj en de oprichter van LoveUnlimited Ministries (voorheen Jaweh Ministries International). Hij heeft meerdere boeken geschreven, waaronder een boek met de titel "Nooit Meer Leven in Leugen". In dit boek deelt hij zijn persoonlijke verhaal over worstelingen, depressie en zelfmoordgedachten. Het meest bekend is echter zijn boek “De Gezalfde Bruid”, waarin hij een zeer uitgebreide en Bijbels onderlegde uitleg geeft over de zalving en het gebruik van zalfolie. Dit boek is inmiddels onderweg om internationaal een bestseller te worden, ook al wil hij dit zelf niet zo classificeren. Zijn boeken zijn o.a. gepubliceerd op platforms als Amazon en Bol.com.

   Met name in de afgelopen jaren heeft hij voor de nodige uitdagingen gestaan in zijn persoonlijke leven, waaronder het beschuldigd worden van bijstandsfraude en alles moeten verliezen. Zijn vrouw en hij waren ruim vier jaar dakloos en zonder inkomen, als gevolg hiervan. Aan die dakloosheid is inmiddels een einde gekomen. Robin en zijn vrouw Esther hebben inmiddels weer een woning en inkomen.

   Eerder dit jaar werd bekend dat Robin ging starten als radio dj voor de nieuwe landelijke Christelijke omroep GOD Radio. Daar presenteert hij nu wekelijks de GOD Radio Top 33. Wij gingen in gesprek met hem.

   Hoe gaat het op dit moment met jou en je vrouw?
   Weet je, ik wil graag een onderscheid maken tussen wat ik voel en wat ik geloof. Ik ben namelijk niet tot gevoel gekomen, maar tot geloof. Dat gezegd hebbende wil ik deze vraag vanuit geloof beantwoorden en zeggen dat het goed met ons gaat. Maar voor wie het zich afvragen, zo voelt het zeker niet altijd. Wij willen ons echter niet laten leiden door gevoel.

   Kun je vertellen hoe jullie in de bijstandsaffaire terecht zijn gekomen?
   Dat vragen wij ons ook nog steeds af. Ondanks onze pogingen om aan een baan te geraken, kwamen wij een periode in de bijstand terecht. Dat alleen al is verschrikkelijk, maar we namen ons voor om er alles aan te doen om eruit te komen en om aan onze overheid gehoorzaam te zijn, zoals de Bijbel ons ook opdraagt. In alles hebben wij steeds alle instructies opgevolgd, zijn wij naar alle verplichte bijeenkomsten gegaan, zijn wij steeds actief blijven solliciteren, verschenen wij altijd op tijd op afspraken enz. Daarnaast waren wij echter in de veronderstelling dat wij in een vrij land leefden en hier vrijheid van godsdienst hadden. Dat bleek niet zo te zijn. In die periode heb ik twee boeken geschreven en organiseerden wij samenkomsten. Juist om te voorkomen dat er een verkeerd beeld hierover zou ontstaan, heb ik al deze activiteiten altijd gemeld. Daar kwam echter nooit een reactie op.

   Achteraf denk ik dat ze ons bewust hebben genegeerd, omdat ze een stok zochten om mee te slaan. Later beweerde de Sociale Dienst Drechtsteden in de rechtbank dat wij hen niets hadden gemeld en dat ik mijn e-mails aan hen zou hebben vervalst. Lange tijd gingen de rechters hier gewoon in mee, zonder op enige moment aan waarheidsbevinding te willen doen. Pas toen het televisieprogramma De Monitor zich ermee begon te bemoeien en aantoonden dat alle e-mails wel echt waren, wilde de rechtbank hier in meegaan. Ook dat heeft echter geen gevolgen gehad. Wij hebben een accountant onderzoek laten doen naar de administratie van de stichting LoveUnlimited Ministries. Hieruit kwam naar voren dat er door ons geen gelden uit de stichting waren onttrokken en dat alle financiële middelen steeds zijn aangewend voor het doel van de stichting. Ook dat werd door de rechtbank genegeerd. Opeens deed het er volgens de Drechtsteden niet meer toe of wij er wel of geen geld mee hadden verdiend. Nee, wij hadden er geld mee kunnen verdienen. Daar kun je je nauwelijks meer tegen verdedigen. Ze verzinnen steeds wat nieuws.

   Vanuit het managementteam van de Sociale Dienst Drechtsteden werd ons toegebeten dat wij ons maar dienden te realiseren dat je nu eenmaal bepaalde rechten inlevert wanneer je afhankelijk bent van de bijstand. Want “zo werkt het nu eenmaal in Nederland.” Waarvan akte. Ik dank God dat wij op dit moment niet langer afhankelijk zijn van de vreselijke en onmenselijke bijstand. Het heet dan wel het laatste vangnet, maar het heeft er meer schijn van dat dat vangnet er is om mensen te vangen in plaats van op te vangen.

   Wat voor invloed heeft deze affaire gehad op jouw persoonlijke en professionele leven?
   Alles verwoestend. Weet je, ik heb meerdere functies mogen bekleden, waar ik niet overal inhoudelijk iets over kan zeggen, maar waar de hoogste vormen van screening nodig waren. Ik heb screenings gehad van de AIVD, de MIVD en detectivebureaus waar ik altijd glansrijk doorheen ben gekomen. En dan zegt een ambtenaar opeens dat je een fraudeur bent, kan en mag je je hier nauwelijks tegen verweren, wordt er niet naar je geluisterd, wordt bewijs genegeerd en je leven verwoest. Dat is niet alleen onrechtvaardig, maar ook zeer pijnlijk. Je voelt je met je rug tegen de muur gezet en alles mag maar gewoon gebeuren. Ik kan nauwelijks omschrijven hoe dat voelt en wat dat met je doet.

   Het gevolg was dat al het inkomen werd stopgezet, wij onze vaste lasten niet langer konden voldoen, schulden in hoog tempo opliepen, uiteindelijk resulterend in het feit dat wij uit ons huis werden gezet. Als kers op de taart besloot de Gemeente Dordrecht ons ook nog even uit te schrijven uit het basisregister, naar de RNI (Registratie Niet Ingezetenen) status. Dan tel je dus niet meer mee in Nederland, heb je geen recht meer op inkomen en geen recht meer op zorgverzekering. Alsof je dus geen mens meer bent. Dat is heel onwerkelijk. Dat dat kan gebeuren in Nederland had ik nooit voor mogelijk geacht en heeft mij alles laten zien over onze samenleving.

   Hoe ben je omgegaan met het feit dat je dakloos werd?
   Tja, hoe moet je daarmee omgaan? Dat was het moment waar ons leven stopte en het overleven begon. We hadden niet langer meer de luxe om te leven. Natuurlijk begonnen we direct om hulp te vragen, te beginnen bij maatschappelijk werk in Dordrecht. Daar werden we geweigerd. Ons werd verteld dat het maatschappelijk werk onderdeel was van de Sociale Dienst Drechtsteden en dat zij de opdracht hadden gekregen om ons niet te helpen, vanwege de rechtszaken die zij tegen ons hadden lopen. Daarna klopten wij aan bij het Leger des Heils. De man die mij te woord stond had duidelijk andere dingen te doen en wimpelde ons af. Binnen de Drechtsteden was er dus niemand die ons wilde helpen.

   De enige optie die overbleef was om buiten de Drechtsteden op zoek te gaan naar hulp. Steeds weer kregen we de term ‘regiobinding’ te horen en werden wij terugverwezen naar de Drechtsteden. Dat was de plek waar de dakloosheid was ontstaan en daar moesten wij hulp zoeken. Dat wist de Drechtsteden echter ook, maar zij weigerden stelselmatig om enige vorm van hulp te bieden. En dus moet je steeds van plaats naar plaats trekken, in de hoop een onderkomen te vinden, in de hoop voedsel te hebben en te kunnen overleven. Dat is zeer zwaar. Het enige wat je kunt doen is overleven. Daar waren wij nooit op voorbereid.

   Welke stappen heb je genomen om weer een woning en werk te vinden?
   Het gemene van de situatie was dat de Gemeente Dordrecht ons had uitgeschreven naar de RNI status en ons iedere vorm van hulp had ontzegd. Een gevolg hiervan is dat je niet langer mag werken in je eigen land. Wij mochten dus, wettelijk gezien, nergens enige vorm van dienstverband accepteren en hadden nergens meer recht op een uitkering. Alle vormen van inkomen waren dus onbereikbaar. Ondanks alles waren wij vastbesloten om gehoorzaam te blijven aan de overheid en om dus ook niet toe te geven aan zwart werken. Voor die beslissing moesten wij echter een hele hoge prijs betalen. In gemeenten buiten de Drechtsteden werden wij dus steeds weer terugverwezen naar de Drechtsteden, met de boodschap dat zij verantwoordelijk waren om ons hulp te bieden. Dan kun je dus nergens terecht.

   Eerlijk gezegd is er een periode geweest waarin ik de hoop had opgegeven en een periode ook niet meer naar hulp zocht. Begin 2021 besloot ik, weliswaar met lood in mijn schoenen, weer een poging te doen. Ditmaal in Doetinchem. Voor het eerst kreeg ik daar een behulpzaam persoon aan de telefoon. Hij heeft uiteindelijk een briefadres voor ons kunnen regelen, waardoor wij per april 2021 weer geregistreerd stonden in de basisadministratie en onze rechten als staatsburger weer terugkregen. Twee maanden later vond ik een baan als Leermeester ICT bij WerkRaat. Die baan heb ik nog steeds.

   Op dat moment verbleven wij op een camping in de Gemeente Oude Ijsselstreek. Voor het briefadres had ik wel uit moeten wijken naar de Gemeente Doetinchem, omdat dat de overkoepelende gemeente in de regio is, maar voor praktische hulp heb ik ook bij de Gemeente Oude Ijsselstreek aangeklopt. Hun sociale dienst heeft er alles aan gedaan om ons te helpen en bij te staan. Dat voelde bijna onwerkelijk, na alles wat wij hadden meegemaakt. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat wij per november 2021 weer een woning kregen en de dakloosheid en het overleven ten einde kwamen.

   Hoe heb je jouw geloof behouden in deze moeilijke periode?
   Laat ik daar heel eerlijk over zijn. Dat ging met pieken en diepe dalen. Soms was het geloof ver te zoeken en kon ik nergens meer hoop zien. Op andere momenten realiseerde ik me weer dat geloof geen gevoel is maar een keuze. Dan maakte ik die keuze weer om in geloof te staan. Het was een storm als nooit tevoren. Het waren momenten van vallen, maar vooral ook van weer opstaan, uithuilen en verdergaan. Gevallen op de grond blijven liggen kon natuurlijk wel, maar dan weet je zeker dat het nooit meer goed komt. Hoe moeilijk het soms ook was, we krabbelden altijd weer overeind en probeerden onze focus weer terug op Jezus te vestigen. Hij heeft ons hier doorheen geholpen. Zonder Zijn hulp hadden wij dit niet overleefd.

   Kun je ons meer vertellen over LoveUnlimited Ministries?
   Dat kan ik wel, maar daarvoor verwijs ik naar de website. Eerlijk gezegd had ik ook niet heel veel zin meer om door te gaan en wilde ik de stekker eruit trekken. Juist op dat moment werd ik benaderd door iemand die het volgende zei: “De Heer heeft mij laten zien dat je op het punt staat om te stoppen met de bediening. Dat mag je niet doen. Het is niet jouw bediening, het is van de Heer. Blijf er vanaf.” Daar ben ik gehoorzaam aan geweest. Wat er verder moet gebeuren zal God moeten openbaren. Daarnaast zal er ook herstel nodig zijn. Heel veel herstel.

   Hoe heeft de bijstandsaffaire invloed gehad op deze organisatie?
   Tja, deze organisatie was vanaf het begin het onderwerp van onderzoek door de Sociale Dienst Drechtsteden. De organisatie zelf werd echter nooit in rechte bij de zaak betrokken en mocht zich dus ook nooit verweren. Het onderzoek is ook nooit afgerond. Kennelijk waren de resultaten niet waar ze op gehoopt hadden. Het onderzoek had zich op mijn vrouw en mij moeten richten, maar dat is nooit gebeurd. De organisatie heeft dus de nodige klappen gekregen. Laat ik het daar maar bij laten.

   Hoe ben je van plan om deze organisatie weer op te pakken?
   Allereerst moet ik zeggen dat alles te lang heeft stilgestaan. Dat kan en mag niet meer zo blijven. Voor wat betreft het hoe kan ik alleen maar zeggen dat wij de Heer zoeken om hier vorm aan te geven. Op basis van wat Hij ons openbaart gaan we verder.

   Hoe ga je om met de voortdurende vervolging van de Gemeente Dordrecht?
   Je doelt op het loonbeslag dat ze hebben gedaan op mijn inkomen? Wat kan ik ervan zeggen? Het is precies dezelfde harteloze en onmenselijke manier van werken die wij in de afgelopen jaren ook hebben gezien. Het maakt me vaak boos en gefrustreerd, maar… ik kies ervoor om ze te blijven vergeven. Dat is geen keuze van mijn gevoel, maar een keuze van mijn wil. Voortdurend blijf ik de zaak overgeven aan de Heer Jezus Christus en blijf ik proclameren en in het geloof staan dat het voorbij is. Jezus Christus regeert. Ook over deze zaak. Wat ik zie gebeuren, voel en ervaar zijn niet leidend voor mijn geloof. Ik weet dat ik niet de enige ben. In Nederland zijn er in de afgelopen 10 jaar 200.000 mensen gedupeerd geweest door de bijstandsaffaire. Vrijwel niemand heeft het aangedurfd hier iets over te delen. Ik dus wel.

   Hoe belangrijk is het voor jou om jouw verhaal te delen met anderen?
   Laat ik beginnen te zeggen dat het niet leuk is om het verhaal te delen, maar ik acht het wel nodig. Vooral de kerk in Nederland moet horen en zien wat er gaande is in ons land. Dit is de kans voor de kerk, dus voor ons allemaal, om te laten zien Wie Jezus is en om de helpende hand uit te steken naar mensen die zich in deze situatie bevinden. We kunnen niet langs de zijlijn blijven staan. Als de overheid niet wil veranderen, dan zal de kerk het goede voorbeeld moeten gaan geven door te gaan helpen waar de overheid dit verzaakt. Daar wil ik direct aan toevoegen dat we daarbij wel onze overheid moeten blijven zegenen en in gebed voor hen in de bres moeten blijven staan. Hoe moeilijk dit soms ook is. Ik zie het als een daad van gehoorzaamheid.

   Wat wil je graag bereiken met het delen van jouw verhaal?
   Simpel. Wat ik wil bereiken is bewustwording.

   Wat zijn jouw toekomstplannen op persoonlijk en professioneel vlak?
   Ik maak geen plannen meer. Dat heeft weinig zin. Controle is een illusie. Het enige wat ik nog wil doen is openstaan voor de weg die God voor mij heeft. Hij leidt, ik volg.

   Hoe zie jij jouw rol binnen LoveUnlimited Ministries in de toekomst?
   Dat is een hele lastige. Ik heb werkelijk geen idee.

   Welke rol speelt jouw geloof in de keuzes die je maakt in het leven?
   De hoofdrol. Ik heb genoeg keuzes op eigen inzicht gemaakt en dat heeft me geestelijk gezien niets opgeleverd. Geloof vind z’n oorsprong in het Woord van God en op basis daarvan baseer ik mijn mening en mijn keuzes. En ja, soms maak ik toch keuzes op eigen inzicht en moet ik daar later op terugkomen en alsnog een keuze in geloof maken. Een Christen onderscheid zich echter niet door het gebrek aan fouten, maar door de wijze waarop hij daarmee omgaat.

   Welk advies zou je willen geven aan anderen die te maken hebben met soortgelijke uitdagingen in het leven?
   Geef nooit op! Nooit! Laat opgeven nooit een optie zijn! Hoe ver je ook bent gevallen, hoe erg je situatie ook is, sta op! Richt je oog weer op Jezus. Zoek Hem in gebed en in Zijn Woord. Blijf dat doen en wacht op wat Hij gaat doen, hoe lang het ook duurt. En als je weer valt, sta dan weer opnieuw op. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. Maar blijf nooit liggen. Er is hoop. God is trouw. En als je je daaraan vast blijft houden, dan ga je het zien. Het onmogelijke zal mogelijk worden. Gesloten deuren zullen open gaan. Geopende deuren zullen gesloten worden. Want Hij is een beloner voor wie Hem oprecht zoeken.

   Wat was jouw motivatie om betrokken te raken bij GOD Radio en de GOD Radio Top 33?
   Volgend jaar is het 30 jaar geleden dat ik begon met radio maken. Sindsdien is het altijd al een passie en een hobby van mij geweest. Toen ik zag dat Bas Emons met GOD Radio was begonnen heb ik contact met hem gezocht en is er een fijn contact ontstaan. Daarnaast wilde ik ook stoppen met radioprogramma’s waar ‘wereldse muziek’ in voorkwam. Met name vanwege de vele foute teksten en proclamaties die je tegenwoordig hoort in de hedendaagse muziek.

   Hoe denk je dat GOD Radio kan bijdragen aan de christelijke muziekgemeenschap in Nederland?
   Ik denk dat GOD Radio daar een hele grote rol in kan spelen. Wij kunnen laten horen dat het ook anders kan. Daarnaast is er binnen de Christelijke muziek zoveel goeds te ontdekken en ook zoveel meer dan andere Christelijke omroepen laten horen. In dat opzicht is GOD Radio dus een mooie aanvulling en nog niet eens concurrentie.

   Kun je ons meer vertellen over jouw rol bij de GOD Radio Top 33 en hoe je de hitlijst presenteert?
   Iedere week mag ik op vrijdag, tussen 16:00 en 19:00 uur de GOD Radio Top 33 presenteren. Dat doe ik op dezelfde manier zoals ik al mijn andere programma’s ook heb gedaan. Niet in een strak religieus keurslijf, maar door gewoon mezelf te zijn en er een leuk programma van te maken. Iedere week maak ik de top 33 op basis van verkoopcijfers, streamingcijfers en airplaycijfers. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat mensen overdag toch naar leuke muziek kunnen luisteren, zonder naar wereldse muziek met foute teksten en proclamatie te hoeven luisteren. Op die manier krijgen ze toch een positief geluid mee, met vaak ook teksten die de grijze massa aan het denken zetten.

   Wanneer horen we hoe LoveUnlimited Ministries verder gaat?
   Zodra ik het weet en van God richting heb ontvangen. Dat lijkt op niets doen, maar dat is het niet. Het is actief zoeken, alert zijn op wat God om ons heen doet en welke deuren Hij opent. Dat is wat ik actief wachten zou willen noemen. Zoals het Woord van God zegt, in Jesaja 40: “maar wie de HEERE verwachten (of op Hem wachten), zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”

   Wil je hierop reageren? Stuur je e-mail naar:
   info@love-unlimited.org