0 Carrito
Añadir al carrito
  Tiene artículos en su carrito
  Tiene 1 artículo en su carrito
   Total

   Esta parte de nuestro sitio web es solo para ciudadanos holandeses.
   Última actualización: 23 de marzo de 2021

   sobre complementos

   En 2003 registró a Robin Prijs de domeinen Jaweh.com , Jaweh.org, Jaweh.net, Jaweh.nl y Jaweh.be, met als doel om her websites op te publiceren met opbouwende en essentiële Bijbelstudies. Zijn doel fue om Christenen en zoekenden concrete handvaten te kunnen bieden voor het dagelijks leven, om te kunnen groeien in geloof. Kort na de registratie verschenen deze websites in deze vorm online, met studies van bekende Christelijke leiders binnen de charismatische beweging. Hiermee verwerd het tot een soort van online magazine , hoewel de opzet er nog niet erg professioneel uitzag. Uiteindelijk groeide dit verder naar het punt waar Prijs de noodzaak zag om het werk onder te brengen in een stichting.

   Een aantal 'hoogtepunten'

   • Op 17 juli 2006 heeft Prijs de Stichting Jaweh Online Ministries opgericht, welke haar statutaire zetel heeft in het dorp Almkerk, Noord-Brabant.
   • Op 18 may 2009 werd de statutaire naam der stichting per notariële akte gewijzigd naar Stichting Jaweh Ministries International.
   • In the loop van 2009 kreeg de stichting een Zalfolie webwinkel geschonken, welke vanaf dat moment onderdeel begon uit te maken van de bediening.
   • En noviembre de 2010, organizador de la conferencia Heart of Worship 2010 , se reunió con Terry MacAlmon. Dit vond plaats en Zelhem.
   • Vanaf 2011 kreeg Prijs een woord van God om zelf het Woord te gaan bestuderen en Bijbelstudies te gaan schrijven. Vanaf dat moment mocht de bediening niet langer leunen op de Bijbelstudies van anderen en moesten deze van de website worden verwijderd.
   • En marzo de 2012, organizador de la conferencia Heart of Worship 2012 , se reunió con Terry MacAlmon y Craig & Gail Docksteader. Dit vond plaats en Ámsterdam.
   • En julio de 2016, organizador de la celebración de Glory Night 2016 , uno de los invitados conoció a Terry MacAlmon en Sifra & Band. Dit vond plaats en Dordrecht.
   • En noviembre de 2017 werd De Zalfolie Winkel officieel overgedragen aan een andere bediening, wegens persoonlijke omstandigheden. Vanaf dat moment maakt de webwinkel geen deel meer uit van de stichting.
   • El 13 de julio de 2018 se publicó la declaración de estatutos para los ministerios LoveUnlimited.

   Vacante: Penningmeester van Stichting LoveUnlimited Ministries

   Reeds enige jaren es de vacature van penningmeester vacant, waardoor de Stichting LoveUnlimited Ministries op zo'n kort mogelijke termijn op zoek is naar een penningmeester. Iemand met een grote voorliefde voor cijfertjes is dan ook zeer wenselijk. Jaarlijks dient er minimaal één bestuursvergadering plaats te vinden, maar wij wensen dit minimaal twee keer per jaar te doen. Momenteel staan ​​de activiteiten van de stichting op een redelijk laag pitje, maar dit gaat niet zo blijven. Nieuwe beslissingen wensen wij echter te nemen met de inbreng en goedkeuring van de nieuwe penningmeester. Een eigen inbreng es derhalve zeer welkom.

   Wat wij verwachten van een penningmeester:

   • Je bent een overtuigd Christen en hebt een levende relatie met God;
   • Je doblado gedoop en agua en de Heilige Geest;
   • Je hebt de Heer gezocht over het invullen van deze positie en ervaart Zijn goedvinden;
   • Je kunt je vinden in de doelstellingen en het Misión Declaración;
   • Je vindt het fijn om mee te denken over manieren om de doelstellingen van de stichting verder te realiseren en hebt er ook geen probleem mee om dit tijdens vergaderingen in te brengen;
   • Je ziet dit als een kans om bestuurlijke ervaring op te doen, uit te breiden of te verdiepen.

   Tomado de penningmeester:

   • Je maakt deel uit van het algemeen bestuur en beschikt over gezamenlijke beslissingsbevoegdheid, samen met de andere bestuursleden;
   • Je bent communicatief vaardig, ondernemend, innovatief en betrouwbaar;
   • Je bent veranwoordelijk voor het nauwkeuring opzetten en onderhouden van de administratie van de stichting, zowel in praktische uitvoering als in het bijhouden van financiële overzichten;
   • Je draagt ​​de verantwoording voor het op de juiste wijze (digitaal) verwerken en archiveren van alle bonnen en facturen;
   • Je houdt er zeer streng toezicht op dat iedereen bonnen en facturen aanlevert en je durft bestuursleden en vrijwilligers hier ook op aan te spreken;
   • Je bepaald of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en advisorert het bestuur hierover;
   • Je draagt ​​zorg voor de jaarverslagen en jaarrekeningen van de stichting;
   • Je hebt er geen probleem mee om met een online boekhoudpakket te werken. Bij LoveUnlimited trabajó con Reeleezee .

   Wat wij biden:

   • La función de penningmeester entre las funciones de vrijwillige y onbezoldigde. Het is wettelijk en statutair niet toegestaan ​​om financiële uitkeringen te doen aan bestuursleden;
   • Onkostendeclaraties kunnen en mogen wel worden ingediend wanneer deze vooraf zijn goedgekeurd door het bestuur;
   • In deze functie heb je de mogelijkheid om samen met het bestuur God te zoeken en om invulling te geven aan Zijn wil tov het werk van de stichting;
   • Wij bieden je je eigen Office 365 omgeving, met je eigen e-mailadres;
   • Wij willen er voor elkaar zijn, in bestuurlijk opzicht, maar ook in persoonlijk opzicht. Bestuur zien wij als iets wat we samen doen en waar niemand alleen in staat.

   Aansprakelijkheid

   Ieder bestuurslid draagt ​​zijn eigen verantwoording en is ook wettelijk (mede) aansprakelijk voor de gemaakte belissingen en de uitvoering hiervan. Deze aansprakelijkheid beperkt zich echter tot de periode waarin hij/zij deelnam aan het bestuur. Bestuursleden zijn gevrijwaard van alle aansprakelijkheid daar waar het beslissingen en activiteiten betreft die voor hun aanstelling hebben plaatsgevonden.

   Ayuda jij ons mee om verder te groeien? ¿De will je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

   Correo: info@love-unlimited.org
   Teléfono: 06 82 55 99 24