De betekenis van Zalving en Zalfolie

Wat u moet weten of het gebruik van Zalving en Zalfolie


De Exodus Zalfolie

Door de laatste jaren heen heb ik vele mensen horen zeggen dat zij geloven dat het gebruik van Zalfolie niet is toegestaan, of in ieder geval beperkt is tot het Zalven van de zieken. Sommigen zeggen dit gebaseerd...