Onderwijs

Ik ben geboren en getogen in een Christelijk gezin, in een klein dorpje in Nederland. Het was dus vrij normaal dat ik iedere zondag met mijn ouders mee naar de kerk ging. Op de een of andere manier heb ik altijd het verlangen gehad om het Woord van God te spreken en wilde ik een zendeling worden, toen ik nog een kind was. In 1989 gingen wij als gezin naar een Christelijk zomerkamp in Nederland. Op die plaats gaf mijn vader mij mijn eerste Bijbel. Op de eerste pagina had hij een kort stukje geschreven, met een Bijbelvers, wat zijn nalatenschap voor mij zou worden. Dit is wat er stond:

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.
Hebreeën 11:6

Naarmate de tijd verstreek begon ik God te vergeten, samen met mijn verlangen om te spreken of om een zendeling te worden. Het vervaagde volledig, naarmate ik mijn eigen weg ging, in de tegenovergestelde richting. Tien jaar nadat mijn vader mij mijn eerste Bijbel had gegeven gaf ik eindelijk mijn hart en mijn leven over aan de Heer Jezus Christus. Het veranderde alles. Zeven jaar daarna werd deze stichting opgericht, met als doel om het evangelie online te verspreiden. Ik had een verzameling van preken bij elkaar gezocht van bekende Bijbelleraren, welke ik op mijn website had gepubliceerd. In die tijd zag ik dat als mijn bediening, maar God had andere gedachten.

Door de jaren heen heb ik veel verdrietige dingen moeten meemaken in mijn leven, wat mij erg onzeker had gemaakt en mij had opgezadeld met mensenvrees. Ik was er heel goed in om dat te verbergen, maar onder de oppervlakte was dat springlevend. Het bestond echt niet dat ik voor een groep mensen zou gaan staan, laat staan dat ik zou gaan spreken. Op een keer vroeg mijn vrouw mij of ik mee wilde gaan naar een grote Christelijke conferentie. Op een bepaald moment werd er een uitnodiging gedaan, voor de mensen die gebed nodig hadden, om naar voren te komen, en op dat moment had ik gebed nodig. Terwijl ik daar stond zag ik hoe iemand op het podium naar de groep mensen keek. Opeens liep deze persoon het podium af, naar de grote groep mensen toe, en wees in mijn richting. Ik keek achter mij om te zien naar wie of wat die persoon wees, maar ik hoorde: “Nee, ik bedoel jou.” Deze persoon liep recht op mij af en zei: “De Heer zegt dat jij moet gaan spreken. Je moet gaan spreken.” Daar schrok ik wel even van. Op dat moment vond ik dat echt niet leuk om te horen. Later werden die woorden diverse malen bevestigd.

In de jaren die volgden bleef God mij uitdagen. Diverse malen deed ik wat Hij mij vroeg, omdat Hij het was die het vroeg, maar het was verschrikkelijk. Diverse van mijn preken uit die tijd zijn opgenomen op video, inclusief wat ik heb gesproken op conferenties, maar ik kon niet eens naar mijzelf kijken, naar hoe onzeker en onhandig ik op het podium stond. Dus heb ik mijn gedeelte uit alle video’s verwijderd. Het is nog niet zo lang geleden dat God mij eindelijk heeft bevrijd van deze verschrikkelijke mensenvrees. Een enorm gewicht werd van mijn schouders gehaald! Wat een opluchting was dat. De eerstvolgende keer dat ik moest spreken was totaal anders en voor de eerste keer kon ik ervaren hoe het was om het Woord van God te delen, zonder die angst. Dank U, Jezus!

God is goed voor mij geweest. Hij is nog steeds goed voor mij. Bovendien is Hij trouw. Door de jaren heen heb ik geleerd dat God nooit zomaar Zijn geheimenissen, inzichten en kennis met iedereen deelt. Hij geeft alleen aan hen die Hem zoeken. Hij kijkt niet naar wat wij kunnen doen. Hij kijkt naar wat Hij door ons heen kan doen. Het enige wat Hij wil zien is gehoorzaamheid. Wanneer wij Zijn Woord gehoorzamen, dan zal Hij gaan bewegen. Het kan misschien even duren, maar Hij zal het doen. Want Hij is werkelijk trouw. In Mattheus 7:7 zegt Jezus hetzelfde, wat min of meer mijn lijfspreuk is geworden.

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.

Het zal u niet zomaar toegeworpen worden. Als u het wil, dan moet u er achteraan gaan. Dit heeft niets te maken met ‘het verdienen’ of met religieuze werken. God wil alleen zien of u het werkelijk wil. Hij wil zien of ons hart er echt op gericht is om de Waarheid te vinden. Wanneer we het werkelijk willen, dan beginnen we te vragen, te zoeken en te kloppen. En we stoppen dan niet totdat we hebben ontvangen waar we voor kwamen. Dat is het soort houding dat Hij wil zien. Laat me u verzekeren dat wanneer u God met die houding benaderd, dat er geen deur gesloten zal blijven. Het zal ervoor zorgen dat de Heilige Geest in u zal gaan bewegen en u alles zal openbaren wat u moet weten. Hij zal het Woord levend in u maken. Vanaf dat moment is het niet langer alleen kennis, maar iets dat in u leeft en ademt. Alleen het Woord van God zal de verandering brengen waar u naar op zoek bent. Alleen het Levende Woord van God heeft de kracht om u van binnenuit te veranderen, de enige vorm van verandering die blijvend is.

Wanneer u mijn onderwijs leest, dan moedig ik u aan om alles te toetsen. Ik moedig u aan om Hem te zoeken. Niet alleen om te zien of alles klopt, hoewel dat zeer belangrijk is, maar ook om het Woord levend te maken in u. Lees dit onderwijs niet slechts als een ‘deel van kennis’, maar zoek God actief en vraag Hem om Zijn Waarheid aan u te openbaren. Wanneer Hij de deuren naar Zijn kennis, wijsheid en inzicht voor u opent, dan zal het Woord in u gaan leven en zal het in uw hart blijven.

Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen.
Lukas 24:45

Robin Prijs