Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn.

English Dutch
  • Newsletters banner
LoveUnlimited

Nieuwsbrieven

We leven in spannende tijden. Natuurlijk worden de tijden met de dag gevaarlijker. Het lijkt alsof satan ons een behoorlijk aantal stappen voor is. Het lijkt echt alsof dit het einde is. Maar het gevecht is echt nog niet voorbij.  

En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, hoewel Hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?
Lukas 18:6-8

Dit is geen vaststelling, maar een vraag. Een vraag die wij moeten beantwoorden. De vijand heeft een aantal stappen voorsprong, maar God heeft Zijn laatste zet nog niet gedaan. Ik heb het niet over de grote verdrukking of over het laatste gevecht tussen God en satan. In heb het over Gods laatste zet in dit tijdperk. De grote eindtijd opwekking. De gewone regen plus de late regen. Een enorm vuur dat de hele wereld over zal gaan. Een opwekking die nog nooit is voorgekomen in de hele geschiedenis van de mensheid. 

Wij leven in de verwachting van deze grote eindtijd opwekking, ook bekend als de late regen. Het geestelijk vuur van God zal worden vrijgezet in een mate zoals nooit tevoren. Het soort vuur dat Zijn bruid zonder vlek of rimpel zal maken. Het Woord dat we blijven horen is “plotseling”. Het zal plotseling beginnen. En over de hele wereld. Vanuit het niets. Wij weten hoezeer we dit nodig hebben. Op dit moment is de bruid van Christus verre van schoon en verre van ‘zonder vlek of rimpel’. Wij hebben het vuur nodig. 

In onze mailings delen we over wat we van God hebben ontvangen, hoe u klaar kunt zijn voor de komende opwekking, hoe we die opwekking kunnen behouden, ander soort onderwijs, en natuurlijk het laatste nieuws van onze bediening. Wij nodigen u uit om op de hoogte te blijven.

Meld u aan voor onze mailinglijst

* verplicht veld
Voor welke mailinglijsten wilt u zich aanmelden?