Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn.

English Dutch

  • Giving banner

LoveUnlimited

Zaaien in het Koninkrijk

Geven is een deel van onze relatie met Jezus Christus. Wanneer we geven dan moeten we dat doen vanwege onze relatie met Hem. Het is altijd een proces waarbij ons hart betrokken moet zijn. Wanneer u aan deze bediening wilt geven, dan vragen wij u het volgende te overwegen. 

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk  zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.
2 Korinthe 9:6-7

Veel mensen zijn jarenlang gemanipuleerd in hun kerken. Christelijke leiders forceerden hen min of meer om te geven, door ze te vertellen dat ze vervloekt zouden zijn wanneer ze niet aan die kerk of bediening zouden geven. Vanwege deze reden zijn veel mensen beschadigd en gaven soms meer dan ze zich konden veroorloven. Wij verlangen naar een herstel op ieder gebied, dus ook op dit gebied. 

Ja, het is waar dat God gierigheid haat. En ja, de Bijbel vermeld inderdaad een financiële vloek. Dus die dingen zijn wel degelijk reëel. Maar de Bijbel zegt niet dat uw voorganger (of iemand anders) zou moeten beslissen waar uw geld naartoe gaat. U bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus Christus, niet met het bloed van uw voorganger of van iemand anders die om uw geld vraagt. Wanneer u gekocht en betaald bent, dan betekend dat dat Jezus Christus het zeggenschap heeft over uw leven. Dat betekend ook dat Hij de Enige is die wettelijk (grondrechtelijk) mag bepalen wat er met uw geld gebeurd. Dat betekend niet dat iemand u verteld dat God wil dat u uw geld aan hun kerk of bediening geeft. Dat is manipulatie. 

Wij willen u aanmoedigen om 100% afhankelijk te zijn van de Heilige Geest. Wanneer Hij u zegt om te geven, geef dan. Vaak voelt u in uw hart wat Hij wil. Hoe weet u of het de Heilige Geest is? Wanneer de motivatie liefde is. Maar wanneer u schuld of aanklacht ervaart, dan heeft u te maken met een andere geest. Wanneer u kunt geven vanuit de motivatie van uw liefde voor Jezus, dan is het de Heilige Geest. Als dat betekend dat God wil dat u aan deze bediening geeft, dan zijn wij daar erg dankbaar voor. Maar als dat betekend dat Hij niet wil dat u aan deze bediening geeft, dan zijn wij net zo dankbaar. Wij willen liever dat u gevoelig bent voor wat Hij wil, dan dat we een gift ontvangen die wellicht voor iemand anders bestemd was. Dus luister naar wat Hij u in uw hart zegt en handel daarnaar. 

Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven,  want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.
Lukas 6:38

Als de Heilige Geest u in uw hart heeft overtuigd om een gift aan deze bediening te geven, dan danken wij u voor uw gehoorzaamheid. Wij geloven dat God een ieder zegent die in gehoorzaamheid leeft. Hij ziet uw hart en Hij ziet uw liefde voor Hem. Dat is wat er voor Hem toe doet. Echtheid. 

U kunt geven met iDeal, Bancontact Mister Cash (het iDeal van Belgie), Bitcoin, Credit Card en PayPal. Maar u kunt uw gift ook handmatig naar onze bankrekening overmaken.

LoveUnlimited is onderdeel van de Stichting JMI, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (#18084212).
Wanneer u geeft, dan ziet u dat uw gift naar Stichting JMI gaat.
Het gegeven bedrag zal worden aangewend voor het werk van LoveUnlimited.

LoveUnlimited is onderdeel van de Stichting JMI, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (#18084212).
Wanneer u geeft, dan ziet u dat uw gift naar Stichting JMI gaat.
Het gegeven bedrag zal worden aangewend voor het werk van LoveUnlimited.

Wanneer u uw gift naar onze bankrekening wilt overmaken, dan kunt u dit doen naar:

Bankrekening (IBAN/SEPA): NL94ABNA0527472549
BIC Nummer: ABNANL2A
Bank: ABN AMRO

Ten name van:
Stichting JMI
Van Oldenbarneveltplein 104
3317 ET DORDRECHT

LoveUnlimited is onderdeel van de Stichting JMI, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (#18084212).
Wanneer u geeft, dan ziet u dat uw gift naar Stichting JMI gaat.
Het gegeven bedrag zal worden aangewend voor het werk van LoveUnlimited.