Boeken

LoveUnlimited Publications heeft momenteel drie boeken van Robin Prijs gepubliceerd.

De Gezalfde Bruid

Door het hele Oude Testament en door het hele Nieuwe Testament gebruikte het gehele volk Israël dagelijks Zalfolie voor hun eigen persoonlijke gebruik. Vanaf het begin van de eerste gemeentes, tot maar liefst negen eeuwen later, gebruikten ook alle Christenen dagelijks Zalfolie voor hun eigen persoonlijke gebruik. Vrijwel parallel aan het verdwijnen van dit kostbare gebruik, begon de kerk haar kracht te verliezen en namen de wonderen en tekenen in hoog tempo af. Zou er een connectie kunnen zijn?

Duik in de mysterie van de Zalving en de Zalfolie en ontrafel de geheimenissen die de Bijbel openbaart over dit eeuwenoude gebruik. Ga op zoek naar de verborgen schatten over de diepe en vergaande betekenis van de Zalving en ontdek een God die Zijn zegeningen, genade en gunstbewijzen maar wat graag wil delen met Zijn kinderen. In deze krachtige boodschap zal de auteur al de vragen die u ooit heeft gehad over het gebruik van Zalfolie en de Zalving beantwoorden. De Zalving is het beeld van de Heilige Geest Die op en in ons is, als de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde. Door meer te leren over de Zalving en de Zalfolie leren we meer over Wie de Heilige Geest is, hoe Hij te werk gaat en waarom Hij de dingen doet die Hij doet. De oorsprong van de Zalving en de Zalfolie is dan ook niet van deze wereld, maar komt voort uit de Gezalfde Zelf.

Aan de rand van opwekking

Een opwekking is een initiatief van God. Dat is wat veel kerken altijd onderwezen hebben, en ten dele klopt dit ook wel. Maar betekend dit dan ook dat opwekkingen slechts willekeuring plaatsvinden, zonder dat wij daar iets aan kunnen bijdragen? Zeker niet. Nog sterker, een opwekking is altijd al beschikbaar geweest. Een ieder die zich daarnaar uitstrekt, en gewoon wil doen wat God van ons verlangt, kan een opwekking teweegbrengen. Hoewel wij opwekkingen zien als een buitengewone gebeurtenis, is het feitelijk niets meer of minder dan Gods standaart. Het basisniveau van het Christelijk leven. De kracht van God, het vuur van God en alle wonderen en tekenen zouden gewoon deel uit moeten maken van het leven van iedere Christen. Wil God een opwekking geven in deze tijd en generatie? Ja! Maar daar bovenop leven we ook nog eens in een tijd waarin de late regen beschikbaar is, of zoals de Bijbel het letterlijk noemt: De extra maat of hoeveelheid...

Het herstel van Gods volk

Het hart van God bevat geen enkel verlangen naar de vernietiging van de mens. Zijn liefde voor ons heeft zo’n diepte en breedte, dat het niet gemeten kan worden. Maar het kan wel begrepen en gegrepen worden, zoals het Woord duidelijk zegt in Efeziërs 3. Het prachtige hart van God heeft een diep verlangen naar de redding, genezing, bevrijding en het herstel van de mens. Dat verlangen komt tot uitdrukking in alles wat Hij voor ons doet, maar met name in het enorme offer van Zijn Zoon, Jezus Christus. Zijn geliefde Zoon werd veracht en verworpen door de mens, gemarteld en gekruisigd om onze ongerechtigheden. Door dat offer werd Zijn genade voor ons vrijgezet. Nu kunnen wij vrij zijn van de grip van zonde. Volkomen vrij. 

Er is genade en vergeving, rust voor de vermoeide en hoop voor de gebrokenen van hart. In dit proces van herstel gaat het over het vinden wie wij zijn. Wanneer onze harten werkelijk zijn geopend voor God, dan is het eerste wat ons zal opvallen de vleselijke natuur van ons hart en alles wat daarin leeft. Die openbaring is verre van prettig, maar nodig. Ten eerste omdat het ons de noodzaak tot verandering laat zien. Ten tweede omdat het ons de werkelijke waarde van Zijn genade voor ons zal openbaren. Wanneer wij weten wat Hij ons precies vergeven heeft, dan zullen wij de waarde van Zijn genade begrijpen, en vanwege die openbaring zullen wij dan ook in staat zijn om Zijn liefde voor ons te begrijpen. 

We kunnen proberen om onze wegen te veranderen, maar we zullen daar nooit in slagen, zolang de wortel van het probleem nog intact is. Die wortel is ons eigen hart. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst perfect en onberispelijk te maken, voordat we Zijn aanwezigheid binnengaan. We willen Hem een leven aanbieden dat Hem behaagt. Maar dat is een denkfout. U bent niet in staat om uw hart te veranderen. Alleen het Woord van God kan en zal dat doen. U bent nu al geaccepteerd en geliefd door uw Schepper. Wanneer de Bijbel spreekt over bekering, dan spreekt het niet over uw pogingen om zo hard mogelijk uw best te doen om niet meer te zondigen. Het spreekt over het veranderen van uw manier van denken. Het is uw denken dat in lijn moet worden gebracht met het Woord van God. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u van binnenuit te veranderen. Dat is het soort verandering dat blijvend is en u zal leiden naar het herstel dat Hij beloofd heeft.