Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn.

English Dutch
Onze collectie van opbouwende Bijbelstudies. Alleen het Woord van God heeft de kracht om uw leven echt te veranderen. Er is niets anders dat die kracht heeft. Het is de kracht van Jezus, vrijgezet door Zijn Woord.
Wanneer de Bijbel spreekt over bekering, dan spreekt het niet over uw pogingen om zo hard mogelijk uw best te doen om niet meer te zondigen. Het spreekt over het veranderen van uw manier van denken. Het is uw denken dat in lijn moet worden gebracht met het Woord van God. Alleen het Woord van God heeft de kracht om u van binnenuit te veranderen. Dat is het soort verandering dat blijvend is en u zal leiden naar het herstel dat Hij beloofd heeft.
De Gezalfde Bruid is een boek over Zalving en Zalfolie. Op dit moment is dit waarschijnlijk het meest gedetailleerde boek over de Zalving en de Zalfolie, waarin een hoop schatten gevonden kunnen worden. Dit boek zal alle mysteries rond de Zalving en de Zalfolie beantwoorden. Van het gebruik in de natuurlijke wereld tot de bovennatuurlijk Geestelijke Zalving. U zult leren over hoe en wanneer het gebruik van Zalfolie toe te passen, over de diverse soorten natuurlijke en Geestelijke Zalvingen en over waar het allemaal voor staat.
Wie leidde Jezus naar de woestijn? De Heilige Geest. Waarom deed Hij dat? Om Hem te laten verzoeken door de duivel. Wat was de test? Zijn kennis, inzicht en wijsheid van het Woord van God. Maar waarom zou God de duivel toestaan om Jezus te testen? Omdat Hij wist dat Jezus er klaar voor was. Hij wist dat Jezus alle sleutels had om satan te overwinnen. Maar de waarde van geloof komt alleen door toetsen en beproevingen. Hoe overwon Jezus? Ieder antwoord dat Hij gaf bevatte deze drie woorden: “Er staat geschreven”.
Waar denkt u dat God meer waarde aan hecht: Om alles goed te doen en om iedere wet te volgen of om een oprecht hart te hebben en de bereidheid om te veranderen? Aan het begin van iedere weg gaan deze twee opties nooit samen. Wanneer we beginnen dan is het slechts een van de twee. U kunt proberen om alles goed te doen en om alle wetten te volgen die God heeft gegeven. Maar ik kan u nu al vertellen dat u daarin zult falen. We hebben allemaal de neiging om onszelf eerst perfect te maken en om onszelf in een “goed Christen” te veranderen voordat we ons tot God richten.
In de tijd dat het Nieuwe Testament werd geschreven was een ecclesia een bestuursorgaan, in de zin van een overheidsorgaan. Het was niet het type overheidsorgaan dat de autoriteit had om wetten te maken, maar ze hadden wel het gezag om de wetten ten uitvoer te brengen die door een hoger bestuursorgaan waren ingesteld. Dat orgaan was de “Boulè”, een raad van 500 mensen. De Ecclesia kon wel voorstellen voor wetswijzigingen indienen bij de Boulè, maar het was de Boulè die besloot en voorstellen en wetten goed moest keuren. In ons Nederlandse systeem zou u de Ecclesia een beetje kunnen vergelijken met de Tweede Kamer, en de Boulè met de Eerste Kamer.
Izebel zal zichzelf altijd aanstellen in een positie. Ze zal zichzelf apostel, evangelist, leraar, pastor of profeet noemen, en ze eist respect voor haar persoon en haar positie. Ze zal woorden en visioenen ontvangen, waarbij ze claimt dat die van God komen. Deze woorden en visioenen zullen echter altijd (verkapte) instructies bevatten voor de leiders, om hen in een bepaalde richting te laten gaan of om hen bepaalde dingen te laten doen. Beter nog (voor haar dan), om haar de toestemming te geven om dingen te doen namens hen. Beetje bij beetje zal ze verder en verder gaan in het verkrijgen en toe-eigenen van autoriteit en controle. Haar doel is om de aanbidding in geest en waarheid te vernietigen, en door dat te doen vernietigd ze de zalving ook.
Bijbelstudies over de basisprincipes van het Christelijk leven.

Een opwekking is een initiatief van God. Dat is wat veel kerken altijd onderwezen hebben, en ten dele klopt dit ook wel. Maar betekend dit dan ook dat opwekkingen slechts willekeuring plaatsvinden, zonder dat wij daar iets aan kunnen bijdragen? Zeker niet. Nog sterker, een opwekking is altijd al beschikbaar geweest. Een ieder die zich daarnaar uitstrekt, en gewoon wil doen wat God van ons verlangt, kan een opwekking teweegbrengen. Hoewel wij opwekkingen zien als een buitengewone gebeurtenis, is het feitelijk niets meer of minder dan Gods standaart. Het basisniveau van het Christelijk leven. De kracht van God, het vuur van God en alle wonderen en tekenen zouden gewoon deel uit moeten maken van het leven van iedere Christen. Wil God een opwekking geven in deze tijd en generatie? Ja! Maar daar bovenop leven we ook nog eens in een tijd waarin de late regen beschikbaar is, of zoals de Bijbel het letterlijk noemt: De extra maat of hoeveelheid...